jaaroverzicht 2020

Jaarverslag 2020

 

In 2020 zijn 365 vleermuizen aangeboden, helaas waren 15 dieren al dood bij aankomst. Gelukkig konden er 142 vleermuizen vrijgelaten worden.

Op 1-1-2020 waren er nog 6 vleermuizen aanwezig in de opvang, 51 vleermuizen zijn geëuthanaseerd omdat ze niet meer teruggezet konden worden in de vrije natuur, bv doordat ze een stuk vleugel miste, 165 zijn dieren gestorven.

 

Vleermuisopvang Noord-Holland heeft ook enkele mensen buiten Noord-Holland gemachtigd voor de opvang van vleermuizen, inmiddels worden onder deze naam meer vleermuizen buiten Noord-Holland opgevangen dan in Noord-Holland.

 

Soorten

 

In totaal werden er 9 soorten vleermuizen opgevangen, gewone dwergvleermuis (253), ruige dwergvleermuis (43), laatvlieger (42), gewone grootoor vleermuis (10),

rosse vleermuis (10), watervleermuis (3), baardvleermuis (2), meervleermuis (1), en 1 vliegende hond.

 

Oorzaken

 

Zoals elk jaar was ook dit jaar de kat degene die de meeste vleermuisongelukken veroorzaakte, tenminste 59. Veel vleermuizen worden in huis, winkels, scholen of schuurtjes gevonden ( 101). Daarnaast werden vleermuizen gevonden tijdens verbouwingen, op straat, in de tuin aan de muur en ander plekken in en rond het huis.

Een deel van de problemen kunnen telefonisch opgelost worden; vleermuizen die in huis vliegen zijn vaak gezond en vliegen wel weer naar buiten. Ook lukt het een enkele keer om jonge vleermuizen direct weer in de kolonie terug te zetten.