Jaaroverzicht 2019

financieel jaarverslag 2019

Inkomsten  2019                                 euro              Uitgaven 2019                        euro

 

giften particuleren                             75,00               bank kosten                          107,02

gemeente Houten                             250,00               website                                699,75

_______________________________ _______             ________________________ _______

totaal inkomsten 2019                       325,00             totaal uitgaven 2019              806,77

saldo bank 01-01-2019                     2634,20                bank saldo 31-12-2019          2152,43

_______________________________ _______             ________________________ ________

totaal                                             2959,20               totaal                                    2959,20

 

 

Begroting 2020

inkomsten                                                                  uitgaven

saldo bank per 01-01-2020              2152,43                 bankkosten                              120,00

giften                                              300,00                 website                                    130,00

                                                                                  bijdrage opvangkosten              500,00

                                                                                  onvoorziene uitgaven                400,00

                                                                                  bankreserve                            1302,43

______________________________ ________               __________________________ _______

totaal                                             2452,43                 totaal                                      2452,43

 

 

 

 

jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019

 

In 2019 zijn er  490 vleermuizen aangeboden, helaas waren 16 dieren al dood bij aankomst. Gelukkig konden er 187 vleermuizen vrijgelaten worden.

Op 1-1-2020 waren er nog 17 vleermuizen aanwezig in de opvang, 75 vleermuizen zijn geëuthanaseerd omdat ze niet meer teruggezet konden worden in de vrije natuur, bv doordat ze een stuk vleugel, 195 zijn dieren gestorven.

 

Opvang per provincie

 

Vleermuisopvang Noord-Holland heeft ook enkele mensen buiten Noord-Holland gemachtigd voor de opvang van vleermuizen, inmiddels worden onder deze naam meer vleermuizen buiten Noord-Holland opgevangen dan in Noord-Holland.

Het merendeel van de vleermuizen werd in de twee opvang locaties in Groningen opgevangen, maar liefst 259 dieren. Hier werden ook vleermuizen uit Friesland en Drenthe gebracht. In Noord-Holland ( 6 opvanglocatie ) werden 96 vleermuizen, Utrecht ( 3 opvang locaties) 71 en Flevoland ( 1 locatie) 54 opgevangen.

 

Soorten

 

In totaal werden er 8 soorten vleermuizen opgevangen, gewone dwergvleermuis (319), ruige dwergvleermuis (65), laatvlieger (51), gewone grootoor vleermuis (11),

rosse vleermuis (6), meervleermuis (3), tweekleurige vleermuis (3)watervleermuis (2) en 30 ruig / gewone dwergvleermuizen.

 

Oorzaken

 

Zoals elk jaar was ook dit jaar de kat degene die de meeste vleermuisongelukken veroorzaakte. Daarnaast werden vleermuizen gevonden tijdens verbouwingen, op straat, in de tuin aan de muur en ander plekken in en rond het huis.

Twee vleermuizen hadden een lange reis gemaakt, zij waren met een partij hout vanuit Limburg in Groningen terecht gekomen.

Een andere vleermuis hing in het zeil van een zeilboot die uit Scandinavië was gekomen, onduidelijk was of de vleermuis er onderweg of pas in Nederland in het zeil was gaan hangen.

Een deel van de problemen kunnen telefonisch opgelost worden; vleermuizen die in huis vliegen zijn vaak gezond en vliegen wel weer naar buiten. Ook lukt het een enkele keer om jonge vleermuizen direct weer in de kolonie terug te zetten.